Programma 2000  Programma 2002  Programma 2003 

Programmaoverzicht

Woensdag  25 april 2001
Donderdag 26 april 2001
Vrijdag       27 april 2001
Zaterdag     28 april 2001
Zondag       29 april 2001
Maandag    30 april 2001     Koninginnedag
Dinsdag        1  mei 2001
Vrijdag         4  mei 2001

 

 

                 Woensdag 25 april 2001

14.00 uur         Oranjeroei­wedstrijd voor schoolkinderen van groep 7 en 8 op de Bullewijk.

Prijzen: wisselbekers en oranjekaarten, die op 30 april om 10.00 uur worden uitgereikt door de burgemeester.

 

Vossenjacht in twee groepen, aanvang op het parkeerterrein bij Jongerencentrum Elf91 aan de Weth.Koolhaasweg.

18.30 uur         Start voor de groepen 5 en 6 van de basisscholen,

19.00 uur         start voor de groepen 7 en 8. Voor alle groepen geldt: startkaart meenemen!

Prijzen: oranjekaarten die op 30 april tijdens de Aubade om 10.00 uur worden uitgereikt door de burgemeester.

Kinderen die buiten Ouderkerk naar school gaan t/m groep 8, kunnen zich opgeven voor deelname aan alle activiteiten bij de Fam. Westerheijden, tel. 4961886.

 

                        Donderdag 26 april 2001

14.00 uur         Burgemees­ter en Wethouders, ouderen en de bewo­ners

                        van "Ons Tweede Thuis" worden uitgenodigd om de Kermis te openen.

 

15.30 uur         Inschrijven Sla ‘m d’r af!!

16.00 uur         Sla ‘m d’r af!! op het kermisterrein, boven het water dus handdoek/droge kleding meenemen!

Voor meisjes en jongens van 9 t/m 12 jaar en 13 t/m 16 jaar.

Inschrijven ter plaatse à ƒ 2,50 per persoon. Prijzen: ƒ 30,-, ƒ 20,- en ƒ 10,-.

 

16.00-              Voorkermis voor iedereen.

24.00 uur

                        Vrijdag 27 april 2001

16.00-              KERMIS.          

24.00 uur

 

18.30 uur         Inschrijven Ringsteken te paard of pony.

19.00 uur         Ringsteken te paard of pony aan de Rembrandt van Rijnweg.

Deelname met max. 2 deelnemers per pony of paard. Inschrijven: ƒ5,- p.p. per pony en ƒ7,50 p.p. per paard. Prijzen: ƒ40,-, ƒ30,-, ƒ20,- en ƒ10,-.

DIT GAAT NIET DOOR VANWEGE HET VERVOERSVERBOD VOOR PAARDEN

 

19.30 uur         Samenzang met en voor ouderen in het Gezellenhuis, aansluitend een

                        gezellige verrassingsavond. Voor vervoer kan gezorgd worden.

                        Telefonische aanmelding: fam. Westerheijden, tel. 4961886 of fam. Coevert tel. 4961457

                        en wel vóór 27 april.

 

                        Zaterdag 28 april 2001

13.30 uur         Inschrijven Spijkerbroek hangen.

14.00 uur         Spijkerbroek hangen bij het Haventje, in de dorpsstraat.

                        Voor iedereen vanaf 12 jaar. Inschrijven ter plaatse à ƒ 2,50 per persoon.

                        Prijzen: ƒ 30,-, ƒ 20,- en ƒ 10,-. Reserve kleding wordt aanbevolen en kleine omkleedruimte

                        is aanwezig. Schoenen dragen is verplicht!

 

16.30 uur         Inschrijven Inline skate wedstrijd en Korte sprint race.


17.00 uur         Inline skate wedstrijd (skeeleren) en Korte sprint race op de Jan Benningh weg ter hoogte  van Goudplevier, voor meisjes en jongens van 6 t/m 16 jaar. Alléén voor skates of skeelers met vier wieltjes.

 

Verplichte pols-, elleboog- en kniebescherming en helm. Prijzen: medailles.

                        Voor-inschrijving is gewenst d.m.v. het op school verstrekte inschrijfformulier.

                        Inleveren van het formulier uiterlijk op 25 april a.s. bij Axel Koenders, Polderweg 3.

Voor kinderen die buiten Ouderkerk op school gaan, kan het inschrijfformulier opgehaald worden bij Fam. Westheijden, Pr.Ireneplantsoen 12.

 

                        LET OP!!!! Bij regen gaat het niet door. Bij twijfel wordt ter plaatse beslist.

 

                        Zondag 29 april 2001

10.30 -             Familie Fiets Puzzel­tocht over een afstand van circa 30 km.

12.00 uur         Inschrijven en starten bij het Gezellenhuis, Rondehoep Oost, à ƒ 2,- per fiets. 

Uiterlijke tijd van binnenkomst is 16.30 uur.

Prijsuitreiking is ter plaatse om circa 17.15 uur.

                        Prijzen volwassenen: ƒ 30,-, ƒ 20,- en ƒ 10,-. Prijzen kinderen: oranjekaarten.

 

                        Maandag 30 april 2001

08.00 uur         De geluidswagen nodigt u allen uit naar het Gemeentehuis te komen.

08.30 uur -

09.00 uur         Luiden der klokken.

 

09.00 uur         Vertrek feestcomité en kleuters op versierde wagens

                        vanaf het Gezellenhuis via de wijk Benningh met alle aanwezigen naar het Gemeentehuis.

                        Dit gebeurt onder begeleiding van muziekvereniging "Bovenkerk”.

 

10.00 uur         Aankomst feestcomité bij het gemeentehuis voor de Aubade.

                        Tromgeroffel en vlaghijsen   met medewerking van kinderen en muziekvereniging "Bovenkerk".

                        Gezamenlijk zingen van het "Wilhelmus".

                        Korte toespraak door de burge­meester.

                        De kleuters zingen "Rood, wit en bla­uw".

 

                        Muziek en zang.

                        Zingen van bekende vaderlandse liederen uit

                        "Kun je nog zingen, zing dan mee":

                        - Mijn Nederland,

                        - De vlag hangt uit,

                        - De Zilvervloot,

                        - Koninginnedag.

                        Uitreiking prijzen van de Oranjeroeiwedstrijd  en de Vos­senjacht door de burgemees­ter.

Alle burgers van Ouderkerk worden uitge­nodigd bij dit muzikale festijn aanwezig te zijn.

 

                        Direct na muziek en zang:

                        KERMIS tot 24.00 uur.

 

09.30 -             Kinder-rommelmarkt aan de Amstelzijde met gezellige muziek.

12.30 uur         Aanmelden alléén op 24 april tussen 19.00 en 21.00 uur telefonisch: 06-20.17.72.83.

                       

11.00 -             Kindervoorstelling in het Gezel­lenhuis met Alice en Koko.

12.30 uur         Voor alle leer­lingen van de groe­pen 1 t/m 4.

Na de voorstelling volgt een traktatie.    Alléén toegang met een uitnodigingskaart!!


 

                        35e Jeugdolympiade.

13.15 uur         Verzamelen ­van de deelnemers bij sporthal De Bindelwijk.

13.30 uur         Mars door Ouderkerk met de geluidswagen naar de sportvelden van OSDO.

13.55 uur         Opening Jeugdolympiade door de burgemeester.

Aanvang Jeugdolympiade, er wordt deelgenomen door de sportverenigingen van Ouderkerk.

                        De deelnemers worden verdeeld in de volgende leef­tijdsgroepen:

                        6-7, 8-9, 10-11 en 12-13 jaar.

                        De onderdelen zijn:         - hardlopen;        - zaklopen;       - balwerpen;

                                                              - doelschieten;   - verspringen.

De prijsuitreiking wordt om ± 17.00 uur gedaan door voorzitters van verschillende

                        sportverenigingen.

 

15.30 uur         Inschrijven Tobbetje steken.                                                            

16.00 uur         Tobbetje steken op het OSDO veld. Inschrijven à ƒ 4,-

Deelname vanaf 14 jaar. Prijzen ƒ 50,-, ƒ 40,- en ƒ 30,-.

 

16.00 -             Optreden van verschillende muziekgroepen in de Kerkstraat.

20.00 uur         Vóór en dóór Ouderkerkers wordt van klassiek tot pop gespeeld.

 

16.15 uur         Mastklimmen op het OSDO veld voor de deelnemers van de Jeugdolympiade.

Inschrijven ter plaatse en deelname tot en met 13 jaar. Prijzen Oranjekaarten.

 

19.30 uur         Ringsteken met auto's

aan de Rembrandt van Rijnweg.

                        Inschrijven ter plaatse à ƒ 5,-. Prijzen ƒ 50,-, ƒ 40,- en ƒ 30,-.

Alleen standaard personenauto's zijn toegestaan,

zonder gebruik te maken van een open dak.

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Strikt de verkeersregels en de aanwijzingen van de leiding volgen.

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

 

20.00 uur -       Vervolg optreden van verschillende bands in de Kerkstraat,

24.00 uur         nu met muziek van Pop tot House.

 

                        Dinsdag 1 mei 2001

13.30 uur         Inschrijven Kinderspelen.

14.00 uur         Kinderspelen in sporthal De Bindelwijk voor alle leerlingen van de basisscholen.

                        Deelnemen aan meer dan één onderdeel is niet mogelijk.

 

                        Voor de groepen 1 en 2:                    Voor de groepen 3 en 4:

                        - blikjes omgooien                                - kegelen

                        - vlaggetje steken                                  - skippybal

- darts

                        Voor de groepen 5 en 6:                    Voor de groepen 7 en 8:

                        - het grote handen spel                          - busje lopen/darts

                        - was ophangen / water dragen             - ringsteken op de fiets / zaklopen

 

                        Alle deelnemende kinderen wordt een ijsje aangeboden, dat te halen is op het kermisterrein

tot 19.00 uur. Prijzen voor de groepen 1 t/m 4 speelgoed, voor de overige groepen oranjekaarten.


16.00-

24.00 uur         KERMIS.

 

16.30 uur         Tonknuppelen voor dames en heren op het Wilhelminaplantsoen aan de Jac.van Ruysdaelweg.

                        Inschrijven ter plaatse à ƒ 5,-. Er zijn 3 hoofdprijzen te winnen.

                        Prijsuitreiking in café "De Vrije Handel".

 

                        Vrijdag 4 mei 2001

 

18.45 uur         Korte herdenkingsbijeenkomst in de Nieuwe Kerk (voorheen de Ned. Herv. kerk).

                        Georganiseerd door het 4 mei comité van de S.S.O.

                        Muziek en teksten rond het thema ”Vrijheid is leven zonder angst.

                        Na afloop is er een stille tocht naar het monument bij het gemeentehuis.

                        Uw aller aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Aansluitend:

19.45 uur         Koraalmuziek, uitgevoerd door Muziekver­eniging "Bovenkerk", bij het Gemeentehuis.

19.55 uur         Kranslegging door afgevaardigde van de Gemeente.

20.00 uur         2 minuten stilte.

20.02 uur         2 coupletten van het Wilhelmus en vlaghijsen.

                        Declamatie.

Het leggen van bloemen door schoolkinderen, diverse comité’s, en overige aanwezigen.

                        Tevens wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om langs het monument te defileren.

 

Het feestcomité behoudt zich het recht voor

het pro­gramma te wijzigen.

Het deelnemen aan en het bijwonen van de

wedstrijden en volksspelen tijdens de

feestdagen is geheel voor eigen risico.

 

 

KERMIS

 op

donderdag 26 april

vrijdag 27 april

zaterdag 28 april

maandag 30 april

dinsdag 1 mei

 

op Het Kampje aan de Kerkstraat met

vele moderne attracties.

 

Bezoek ook eens onze internetsite.

Met foto’s, achtergrond informatie en alle uitslagen!!

www.oranjecomite.nl

 

 

MAAK ONS DORP FEESTELIJK

door tijdens de feestdagen

de vlag uit te steken.

 

 

Wij wensen u veel plezier tijdens de feestdagen

en hopen U allen te ontmoeten.

 

 

Stichting Comité tot Viering van Nationale Feestdagen,

Contactpersoon:

Lydia van den Hoek-Bruinsma Tel: 0294-285625

E-mail: pr@oranjecomite.nl