Programma 2000  Programma 2001  Programma 2003 

Programmaoverzicht

Vrijdag       26 april 2002
Zaterdag     27 april 2002
Zondag       28 april 2002
Maandag    29 april 2002
Dinsdag      30 april 2002     Koninginnedag
Woensdag    1 mei 2002
Zaterdag       4 mei 2002


                       

                Vrijdag 26 april 2002

14.00 uur         Burgemeester en Wethouders, ouderen en de bewo­ners

                        van "Ons Tweede Thuis" worden uitgenodigd om de Kermis te openen.

 

15.30 uur         Inschrijven Sla ‘m d’r af!!

16.00 uur         Start Sla ‘m d’r af!! op het kermisterrein, boven het water dus handdoek/droge kleding meenemen! Voor meisjes en jongens van 9 t/m 12 jaar en 13 t/m 16 jaar.

Inschrijven ter plaatse à € 1,50 per persoon. Prijzen: € 15,-, € 10,- en € 5,-.

16.00 -

24.00 uur         Voorkermis voor iedereen.

 

Vossenjacht in twee groepen, aanvang op het parkeerterrein bij Sporthal de Bindelwijk aan de Julianalaan.

18.45 uur         Start voor de groepen 5 en 6 van de basisscholen,

19.15 uur         start voor de groepen 7 en 8. Voor alle groepen geldt: startkaart meenemen!

Prijzen: oranjekaarten die op 30 april tijdens de Aubade om 10.00 uur worden uitgereikt door de burgemeester.

Kinderen die buiten Ouderkerk naar school gaan t/m groep 8, kunnen zich opgeven voor deelname aan alle kinder-activiteiten bij de Fam. Westerheijden, tel. 4961886.

 

                Zaterdag 27 april 2002

16.00 -

24.00 uur         Kermis.

 

13.30 uur         Inschrijven Spijkerbroek hangen.

14.00 uur        Start Spijkerbroek hangen bij het Haventje, in de Dorpsstraat.

                        Voor meisjes en jongens van 9 t/m 12 jaar en 13 t/m 16 jaar.

Inschrijven ter plaatse à € 1,50 per persoon. Prijzen: € 15,-, € 10,- en € 5,-.

                        Reserve kleding wordt aanbevolen en kleine omkleedruimte is aanwezig.

                        Schoenen dragen is verplicht!

 

16.30 uur         Inschrijven Inline skate wedstrijd en Korte sprint race.

17.00 uur         Start Inline skate wedstrijd (skeeleren) en Korte sprint race op de Jan Benninghweg ter hoogte  van Goudplevier, voor meisjes en jongens van 6 t/m 16 jaar. Alléén voor skates of skeelers met vier wieltjes. Verplichte pols-, elleboog- en kniebescherming en helm.

                        Prijzen: medailles.

                        Voor-inschrijving is gewenst d.m.v. het op school verstrekte inschrijfformulier.

                        Inleveren van het formulier uiterlijk op 24 april a.s. bij Axel Koenders, Polderweg 3.

Voor kinderen die buiten Ouderkerk op school gaan, kan het inschrijfformulier opgehaald worden bij Fam. Westheijden, Pr.Ireneplantsoen 12.

                        LET OP!!!! Bij regen gaat het niet door. Bij twijfel wordt ter plaatse beslist.

 

                Zondag 28 april 2002                                                                                    

10.30 -            Familie Fiets Puzzel­tocht over een afstand van circa 30 km.

12.00 uur         Inschrijven en starten bij het Gezellenhuis, Rondehoep Oost, à € 1,- per fiets. 

Uiterlijke tijd van binnenkomst is 16.30 uur. Prijsuitreiking is ter plaatse om circa 17.15 uur.

                        Prijzen volwassenen: € 15,-, € 10,- en € 5,-. Prijzen kinderen: oranjekaarten.

                       


                        Maandag 29 april 2002

14.00 uur         Oranjeroei­wedstrijd voor schoolkinderen van groep 7 en 8 op de Bullewijk.

Prijzen: 1 wisselbeker voor de winnende school en medailles en oranjekaarten voor de deelnemers, die op 30 april om 10.00 uur worden uitgereikt door de burgemeester.

 

16.00 -

24.00 uur         Kermis.

 

16.30 uur         Tonknuppelen voor dames en heren op het Wilhelminaplantsoen aan de Jac.van Ruysdaelweg.

                        Inschrijven ter plaatse à € 2,50. Er zijn 3 hoofdprijzen te winnen.

                        Prijsuitreiking in café "De Vrije Handel".

 

19.30 uur         Samenzang met en voor ouderen in het Gezellenhuis, aansluitend een

                        gezellige verrassingsavond. Voor vervoer kan worden gezorgd.

                        Telefonische aanmelding: fam. Westerheijden, tel. 4961886 of fam. Coevert tel. 4961457

                        en wel vóór 27 april.

 

                        Dinsdag 30 april 2002

08.00 uur         De geluidswagen nodigt u allen uit naar het Gemeentehuis te komen.

08.30 -

09.00 uur         Luiden der klokken.

 

09.00 uur          Vertrek feestcomité en kleuters op versierde wagens           

                        vanaf het Gezellenhuis via de wijk Benningh met alle aanwezigen naar het Gemeentehuis.

                        Dit gebeurt onder begeleiding van muziekvereniging "Bovenkerk”.

 

10.00 uur         Aankomst feestcomité bij het gemeentehuis voor de Aubade.

                        Tromgeroffel en vlaghijsen met medewerking van kinderen en muziekvereniging "Bovenkerk".

                        Gezamenlijk zingen van het "Wilhelmus".

                        Korte toespraak door de burge­meester.

                        De kleuters zingen "Rood, wit en blauw", gevolgd door ”Oranje Boven”.

 

                        Muziek en zang.

                        Zingen van bekende vaderlandse liederen uit

                        "Kun je nog zingen, zing dan mee":

                        - Mijn Nederland,

                        - De vlag hangt uit,

                        - De Zilvervloot,

                        - Koninginnedag.

                        Uitreiking prijzen van de Oranjeroeiwedstrijd  en de Vossenjacht door de burgemees­ter.

Alle burgers van Ouderkerk worden uitgenodigd bij dit muzikale festijn aanwezig te zijn.

 

                        Direct na muziek en zang:

                        KERMIS tot 24.00 uur.

 

09.30 -            Kinder-rommelmarkt aan de Amstelzijde.

12.30 uur         Aanmelden alléén op 24 april tussen 19.00 en 21.00 uur telefonisch: 06-20.17.72.83.

 

11.00 -           Kindervoorstelling in het Gezel­lenhuis met Berry Merlin.

12.30 uur          Voor alle leer­lingen van de groe­pen 1 t/m 4. Na de voorstelling volgt een traktatie.

                        Alléén toegang met een uitnodigingskaart!!

 

 


 

                        36e Jeugdolympiade.

13.15 uur         Verzamelen ­van de deelnemers bij sporthal De Bindelwijk.

13.30 uur         Mars door Ouderkerk met de geluidswagen naar de sportvelden van NEA.

13.55 uur         Opening Jeugdolympiade door de burgemeester.

Start Jeugdolympiade, er wordt deelgenomen door de sportverenigingen van Ouderkerk.

                        De deelnemers worden verdeeld in de volgende leef­tijdsgroepen:

                        6-7, 8-9, 10-11 en 12-13 jaar.

                        De onderdelen zijn:    - hardlopen;                      - zaklopen;           - balwerpen;

                                                         - doelschieten;                  - verspringen.

De prijsuitreiking wordt om circa 17.00 uur gedaan door voorzitters van verschillende

                        sportverenigingen.

 

15.30 uur         Inschrijven Tobbetje steken.

16.00 uur         Start Tobbetje steken op het NEA-veld. Inschrijven à € 2,-

Deelname vanaf 14 jaar. Prijzen € 25,-, € 20,- en € 15,-.

 

16.00 -           Optreden van verschillende muziekgroepen in de Kerkstraat.

20.00 uur         Vóór en dóór Ouderkerkers wordt van klassiek tot pop gespeeld.

 

16.15 uur         Mastklimmen op het NEA veld voor de deelnemers van de Jeugdo­lympiade.

Inschrijven ter plaatse en deelname tot en met 13 jaar. Prijzen Oranjekaarten.

 

19.30 uur         Ringsteken met auto's aan de Jan Benninghweg.

                        Inschrijven ter plaatse à € 2,50. Prijzen € 25,-, € 20,- en € 15,-.

Alleen standaard personenauto's zijn toegestaan, zonder gebruik te maken van een open dak.

 

             Strikt de verkeersregels en de aanwijzingen van de leiding volgen.

 

20.00 -           Vervolg optreden van verschillende bands in de Kerkstraat,

24.00 uur         nu met muziek van Pop tot House.

 

                Woensdag 1 mei 2002

13.30 uur         Inschrijven Kinderspelen.

14.00 uur        Start Kinderspelen in sporthal De Bindelwijk voor alle leerlingen van de ba­sis­scho­len.

                        Deelnemen aan meer dan één onder­deel is niet mogelijk.

 

                        Voor de groepen 1 en 2:                    Voor de groepen 3 en 4:

                        - blikjes omgooien                           - kegelen                                   

                        - vlaggetje steken en darts                    - skippybal

Voor de groepen 5 en 6:                    Voor de groepen 7 en 8:

                        - het grote handen spel                  - busje lopen en darts                          

                        - was ophangen en water dragen          - ringsteken op de fiets en zaklopen

 

                        Alle deelnemende kinderen wordt een ijsje aangeboden, dat te halen is op het kermisterrein

tot 19.00 uur. Prijzen voor de groepen 1 t/m 4 speelgoed, voor de overige groepen oranje­kaarten.

16.00 -           

24.00 uur         Kermis.

                       

18.30 uur         Inschrijven Ringsteken te paard of pony.                                                                                               

19.00 uur         Start Ringsteken te paard of pony aan het Pr. Ireneplantsoen.

Deelname met max. 2 deelnemers per pony of paard. Inschrijven: € 2,50 p.p. per pony en € 3,50 p.p. per paard. Prijzen: € 15,-, € 10,-, € 7,- en € 5,-.


 

                        Zaterdag 4 mei 2002

19.00 uur         Herdenkingsbijeenkomst in de Nieuwe Kerk (voorheen de Ned. Herv. kerk).

                        Georganiseerd door het 4 mei comité van de S.S.O. Muziek en teksten rond het thema

                        ”Vrijheid luistert nauw”. Dit jaar m.m.v. Franz Lizst kamerkoor o.l.v. E.J.Joosse.

                        Na afloop van de bijeenkomst is er een stille tocht naar het monument bij het gemeentehuis.

                        Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Aansluitend:

19.45 uur         Koraalmuziek, uitgevoerd door Muziekver­eniging "Bovenkerk", bij het Gemeentehuis.

19.55 uur         Kran­slegging door afgevaardigde van de Gemeente.

20.00 uur         2 minuten stilte.

20.02 uur         2 coupletten van het Wilhelmus en vlaghijsen.

                        Declamatie.

Het leggen van bloemen door schoolkinderen, diverse comité´s, en overige aanwezigen.

                        Tevens wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om langs het monument te defileren.

 

                       

Het Oranjecomité behoudt zich het recht voor het pro­gramma te wijzigen.

Het deelnemen aan en het bijwonen van de wedstrijden en volksspelen

tijdens de feestdagen is geheel voor eigen risico.

 

KERMIS

 op

vrijdag 26 april - zaterdag 27 april - maandag 29 april

dinsdag 30 april en woensdag 1 mei.

Te vinden op ”Het Kampje” aan de Kerkstraat met

vele moderne attracties.

 

Bekijk voor de laatste nieuwtjes:

www.oranjecomite.nl

 

MAAK ONS DORP FEESTELIJK

door tijdens de feestdagen

de vlag uit te steken.

 

Wij wensen u veel plezier tijdens de feestdagen

en hopen U allen te ontmoeten.

 

Stichting Comité tot Viering van Nationale Feestdagen,

 ”Oranjecomité”

Contactpersoon:

Lydia van den Hoek-Bruinsma Tel: 0294-285625 - E-mail: pr@oranjecomite.nl