In den beginne

Onze oudste stukken gaan terug tot 1938, een verslag van de “Feestelijkheden ter gelegenheid van het 40 jarig regeeringsjubileum van H.M. de Koningin, gehouden op Dinsdag 30 en Woensdag 31 Augustus 1938”.

Hierin worden de volgende uitslagen van de volkspelen genoemd:

Mastklimmen
1. L. Stapper
2. A. v. Leeuwen
3. B. v. Zadelhoff
Mastgevecht
1. J. Coevert
2. Meyer
3. T. Hopman
Kopslaan
1. A. v. Leeuwen
2. C. de Kruif
3. van Gorkum
Kruiwagenrijden
1. G. Coevert
2. C. v.d. Bosch
3. M. de Haan
Autopedrijden
1. G. v. Beek
2. J. Meyer
3. P. de Haan
4. A. de Kuiper
5. W. Lampe
Ringrijden
1. Bloemendaal/Schoenmaker
2. v. Lammeren/Sieverding
3. G. Coevert/de Wit
4. J. v. Lammeren/J. Verhoek
5. J. Hoogenhout/Schoenmaker

Ledenlijst 1938Het Oranjecomité bestond toen nog niet. Er waren twee verenigingen (tja, de verzuiling): De Christelijke Oranje Vereeniging en de Katholieke Wilhelmina Vereeniging. Jaarlijks werd er een Feestcomité opgericht bestaande uit een afvaardiging van beide verenigingen. Op de afbeelding rechts vind je de ledenlijst van het Feestcomité 1938. Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Ook toen wisten de bedrijven je al te vinden om hun waar proberen te slijten. De 1ste Nederl. Kunstvuurwerkfabriek Fa J.N. Schuurmans had een offerte met twee vuurwerkprogramma’s (kosten fl. 50,-) en N.V. Philips’ Gloeilampenfabrieken had een uitgebreide collectie feestverlichting (met eenige ontwerpen die speciaal op deze gebeurtenis betrekking hebben).

De oorlog

In 1940 brak in Nederland de Tweede Wereldoorlog uit. 13 juni 1941 werden de verenigingen gesommeerd te stoppen met hun activiteiten. Zie hier de brief die de Commissaris voor niet-commercieele Vereenigingen en Stichtingen aan de Katholieke Wilhemina Vereeniging stuurde. Alle documenten moesten binnen 8 dagen ingeleverd en alle gelden moesten binnen drie dagen bij de Commissaris binnen zijn.
13 maart 1942 kwam er nog een brief met het ontbindingsbesluit.

Het feestcomité heeft overigens geen (volledig) gehoor gegeven aan de oproep. De gelden zijn verdeeld onder de scholen

Na de oorlog

Na de oorlog is de oude traditie weer in ere hersteld. Het oudste programma dat we hebben stamt uit 1947.