Kinderspelen

De leukste spelletjes voor de schoolgaande jeugd!
De kinderspelen zijn spelletjes die gehouden worden voor alle kinderen van de basisscholen, dus de groepen 1 tot en met 8.
De kinderspelen worden vaak woensdagmiddag gehouden.
De kinderspelen worden in en rond sporthal De Bindelwijk gespeeld.

De kinderen vermaken zich ongeveer 1 uur met deze spelen:

Kinderen van de groepen 1 & 2 kunnen kiezen uit blikjes gooien of vlaggetje steken.
Kinderen van de groepen 3 & 4 kunnen kiezen uit kegelen, skippybal of was ophangen.
Kinderen van de groepen 5 & 6 kunnen kiezen uit het grote handenspel of water dragen.
Kinderen van de groepen 7 & 8 kunnen kiezen uit ringsteken op de fiets of zaklopen. 

Natuurlijk zijn er ook prijzen met deze spelletjes te verdienen. Er zijn 1e, 2e en 3e prijzen per spelonderdeel. Voor de groepen 1 t/m 4 is er speelgoed, voor de groepen 5 t/m 8 zijn er oranjekaarten.Het aantal deelnemers verschilt jaarlijks, maar het komt regelmatig voor dat het in en om De Bindelwijk krioelt van zo’n 200 kinderen.

Bij de kinderspelen zijn er ongeveer 30 comitéleden en ouders nodig. Per spelonderdeel zijn er minimaal 2 spelleiders nodig.
Wil je meehelpen? Stuur een mail naar het Oranjecomité.