Wat is het proces?

 • Vaststellen conceptprogramma

  In oktober vindt de eerste vergadering voor het komende seizoen plaats. In deze vergaderingen wordt het programma voor de feestweek in grote lijnen vastgesteld.
  Later kunnen er nog wijzigingen voorkomen. Bijvorbeeld als blijkt dat de planning van de verschillende activiteiten tot logistieke of organisatorische problemen leidt.
  De kermisdagen staan echter al wel vast. Meestal zijn deze van 24 t/m 28 april.

 • Indienen vergunningsaanvraag

  Uiterlijk half februari moet de vergunningsaanvraag ingediend worden. Hierin moeten we niet alleen ons programma vermelden, maar ook alle veiligheidsmaatregelen. Denk hierbij een wegafsluitingen en verkeersregelaars. Door de steeds strenger wordende wet- en regelgeving is de vergunningsaanvraag tegenwoordig een heel boekwerk van meer dan 40 kantjes.

 • Programmaboek maken

  Inmiddels is het programma vastgesteld en is ook de overige informatie bepaald. Eind februari, uiterlijk begin maart moet het boekje naar de vormgever en drukker. Wijzigingen zijn nu niet meer mogelijk.

 • Collecte

  Vanaf begin april kun je onze collectanten weer aan de deur verwachten met het programmaboekje. De feestweek komt er bijna aan!
  Zonder jullie bijdrage is het niet mogelijk om deze week te organiseren.

 • Voorbereiding activiteiten

  Inmiddels zijn de coördinatoren van de verschillende activiteiten al druk bezig met het voorbereiden ervan. In sommige gevallen begint dit al vlak na de eerste vergadering in oktober.

 • De activiteiten beginnen

  Traditiegetrouw starten de activiteiten met de Familiefietspuzzeltocht, 1 of 2 zondagen voor Koningsdag (net hoe het uitkomt). Ook zijn we wel eens begonnen met het ringsteken te paard of pony op de zaterdag voor de fietstocht. Deze week kunnen de kinderen zich vermaken tijdens de kinderspelen, zie je kinderen door het dorp rondrennen voor de Vossenjacht of genieten de ouderen van een samenzang en verrassingsavond. En uiteraard zijn er nog veel meer activiteiten.

  Ook traditie: We sluiten de feestweek (bijna) altijd af met Tonknuppelen.

 • Opbouw kermis en activiteiten

  Zo’n twee dagen voordat de kermis van start gaat is er echt te merken dat er wat gaat gebeuren in het dorp. De kermisattracties komen aan op ’t Kampje en er wordt een start gemaakt met de opbouw. Omdat de verschillende attracties om logistieke redenen in een bepaalde volgorde moeten worden opgebouwd, is dit altijd een hele puzzel.

  Ook bij de diverse comitéleden begint het nu behoorlijk te kriebelen en wordt er achter de schermen druk gewerkt om de laatste puntjes op de spreekwoordelijke i te zetten.

 • Afbouw en schoonmaak

  De feestweek zit er weer op. Zodra de laatste kermisdag teneinde is begint om middernacht meteen de afbouw van sommige attracties.
  De volgende dag wordt voor een laatste maal het kermisterrein geveegd.
  Wisten jullie dat er elke ochtend een stuk of 5 comitéleden en vrijwilligers voor dag en dauw opstaan om te zorgen dat het kermisterrein weer schoongeveegd wordt? Ben jij nou ook een vroege vogel? Hulp is altijd welkom!! :)